Oponentní projednání periodických a závěrečných zpráv ve VÚŽV

Oponentní projednání periodických a závěrečných zpráv a dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace „Rozvoj hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství“ se bude konat ve dnech 15. až 17. ledna 2019 ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v. v. i. v Praze Uhříněvsi.

VÚŽV v.v.i. > Pozvánky na akce