Prof. Ing. Luděk Bartoš, DrSc. ve „Světě myslivosti“

Přestože se myslivosti sám nevěnuje, je prof. Ing. Luděk Bartoš, DrSc. myslivcům dobře známý díky své specializaci na výzkum biologie jelenovitých, především na jejich etologii, fyziologii a genetiku. Dne 16. července letošního roku oslavil sedmdesátiny. Byl oceněněn rektorem České zemědělské univerzity v Praze Stříbrnou medailí za zásluhy o rozvoj univerzity, rozvoj vědy, vzdělanosti a akademických svobod.

Časopis Svět Myslivosti přináší informace z myslivecké politiky, vědy a výzkumu, praxe v honitbě.  Rozhovor „Život s jeleny“ s prof. Bartošem připravil redaktor David  Vaca.

Více se dočtete ve Světě myslivosti 12/18.

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Ing. Luděk Bartoš, DrSc. vystudoval Vysokou školu zemědělskou a také se věnoval živočišné fyziologii při studiu na Přírodovědecké fakultě UK . Založil oddělení etologie ve Výzkumném ústavu živočišné výroby v Praze Uhříněvsi a současně je profesorem na České zemědělské univerzitě v Praze, kde přednáší etologii.

Ve svém výzkumu se dlouhodobě věnuje čeledi jelenovitých. Je členem České a Slovenské etologické společnosti, Zoologické společnosti a také viceprezidentem Asociace farmových chovů jelenovitých ČR.

VÚŽV v.v.i. > Aktuality