PARAMETRY JATEČNÉHO TĚLA A KVALITA MASA FARMOVĚ CHOVANÝCH A VOLNĚ ŽIJÍCÍCH DAŇKŮ A JELENŮ EVROPSKÝCH

Se zvyšující se celosvětovou poptávkou po mase narůstá i zájem o využití netradičních zdrojů. Zajímavou alternativou tradičních druhů mas může být i maso jelenovitých, které se díky potenciálu farmového chovu stává důležitou komoditou na mezinárodním trhu.

Spotřebitelé se nejvíce setkávají s masem daňků a jelenů z farmových chovů, nebo s daňčí či jelení zvěřinou z volnosti. Zvěřina je obecně definována jako maso veškeré lovné zvěře, zahrnující i jelenovité druhy. Nicméně, dle české legislativy jsou daněk evropský i jelen evropský ve farmových chovech považováni za hospodářská zvířata a jejich maso tedy nelze označit za zvěřinu, ale jako „daňčí maso“ či „jelení maso“.

Produkce masa v podmínkách farmových chovů, v porovnání se zvěřinou získanou z volně žijících jelenů a daňků, umožňuje pravidelné dodávky masa určité kvality do tržní sítě. Maso daňků a jelenů je libové a u konzumentů je ceněno zejména pro svůj nízký obsah tuků a cholesterolu, a tedy s pozitivními účinky na lidské zdraví. Tyto druhy masa tak mohou představovat vhodnou potravinu například pro sportovce, starší nebo obézní lidi.

Poznatky o faktorech (výživa, věk, pohlaví, tělesná kondice aj.), které ovlivňují parametry jatečného těla a kvality jeleního a daňčího masa v posledním desetiletí významně vzrostly, ale dostupné informace týkající se interakce mezi produkčním systémem nebo před- či poporážkovou manipulací a konečnou kvalitou masa jsou stále značně omezeny.

Data z tohoto článku tak poskytují užitečný základ a odhalují několik praktických informací hodných dalšího výzkumu, neboť daňčí i jelení maso je považováno za atraktivní a zdravou součást lidské stravy.

VÚŽV v.v.i. > Věda populárně