VÚŽV na Noci vědců v Národním zemědělském muzeu

8.10.2018

Již tradiční, veřejně přístupná akce, Noc vědců, proběhla v pátek 5. října 2018 v Národním zemědělském muzeu v Praze. Posláním Noci vědců je popularizace vědy a techniky. Oddělní etologie připravilo pro návštěvníky Noci vědců velmi zajímavý popularizační program „Chování pod lupou aneb buď chvíli zvířetem“.

Aktuální poznatky ve výživě a zdraví zvířat a bezpečnosti produktů 2018

6.10.2018

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.  Praha Uhříněves, Ministerstvo zemědělství, Vědecký výbor výživy zvířat a Komise výživy odboru živočišné výroby ČAZV pořádají dne 10. října 2018 konferenci „Aktuální poznatky ve výživě a zdraví zvířat a bezpečnosti produktů 2018“.

Chování pod lupou, aneb buď chvíli zvířetem

5.10.2018

Přijďte s námi do stoletého Národního zemědělského muzea oslavit 100 let české vědy.  Dnes 5. 10. 2018 se koná v Národním zemědělském muzeu v Praze veřejně přístupná akce Noc Vědců. Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. bude v letošním roce prezentovat oddělení etologie, které si  připravilo interaktivní prezentaci „Chování pod lupou, aneb buď chvíli zvířetem“.

Pamětní plaketa pro Ing. Jaroslava Volka, CSc. a Ing. Jindřicha Kvapilíka, DrSc.

5.10.2018

Dne 26. 9. 2018 se v pražském Žofíně konalo slavnostní  setkání současného vedení Agrární komory s těmi členy, kteří stáli u jejího zrodu, a kteří se během uplynulých let na této jejich činnosti aktivně podíleli. Po skončení pozdravných projevů následovalo slavnostní předání plaket k 25. výročí Agrární komory ČR, které z rukou prezidenta AK ČR Zdeňka Jandejska […]

Mezinárodní workshop Votris v Baisogale

2.10.2018

Pracovníci VUŽV se účastnili dalšího pracovního setkání v litevské Baisogale pořádaného minulý týden v rámci mezinárodního projektu Votris. Hostitelská úloha  tentokrát připadla na  litevský Výzkumný ústav pro živočišnou výrobu, který je součástí Lithuanin University of Health Sciences. 

Aktuální trendy efektivního řízení reprodukce dojnic

27.9.2018

Dne 25. 9. 2018 se ve spolupráci s Českou technologickou platformou pro zemědělství uskutečnil v sálu Zemědělské akciové společnosti Nivnice workshop na téma „Aktuální trendy efektivního řízení reprodukce dojnic“. Pořadatelem workshopu byla Česká zemědělská univerzita v Praze ve spolupráci s Výzkumným ústavem živočišné výroby, v. v. i. v Praze Uhříněvsi a Mendelovou univerzitou v Brně.

Bonitace chovu Přeštického černostrakatého prasete v Kostelci nad Orlicí

26.9.2018

V areálu pracoviště chovu prasat v Kostelci nad Orlicí se 20. září 2018 uskutečnila tradiční bonitace chovu Přeštického černostrakatého prasete. Bonitační komise byla tvořena pracovníky Chovservisu a.s. Hradec Králové a Plemenářských služeb, a.s. Otrokovice (ISK Salaš u Velehradu).

69. výroční zasedání evropské federace věd o zvířatech (EAAP)

26.9.2018

Konference EAAP se uskutečnila ve středisku Valamar v Dubrovníku, pořádá ji Evropská komise pro živočišnou výrobu a je každým rokem vždy největší akcí toho druhu. VÚŽV je jedinou institucí z ČR, která je  členem organizace EAAP. Delegovaný zástupce Ing. Radko Loučka, CSc. se aktivně zúčastnil nejen s přednáškou a posterem, ale byl také delegován na Valnou hromadu […]