Omezení spotřeby antibiotik v živočišné výrobě

5.12.2019

Výživou zvířat, resp. omezením spotřeby antibiotik v živočišné výrobě, se zabývá profesorka Eva Skřivanová z Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i. Působí také již šestým rokem na České zemědělské univerzitě v Praze, pracuje na společných projektech, s kolegy publikuje společné články. Výzkumná činnost se tak prolíná, především v problematice studia látek s antibakteriálními účinky, […]

Králíči seminář

4.12.2019

Již 15. seminář „Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků“ se uskutečnil dne 28. 11. 2019 v klubu „C“ areálu České zemědělské unierzity v Praze . O seminář byl velký zájem nejen z řad chovatelů, výrobců krmných směsí, poradců, ale i pedagogů a studentů. Seminář navštívilo 130 lidí. V úvodu semináře vystoupil jako host […]

Škola na farmě

27.11.2019

V roce 2020 připravujeme pro žáky základních škol již tradiční a u žáků velice oblíbený výchovně vzdělávací program Škola na farmě. V příštím roce to bude již pátý rok, kdy děti budou mít možnost blízkého kontaktu se zvířaty, uvidí každodenní provoz na farmě a seznámí se se zemědělskou technikou, poznají například krmný vůz nebo automatický […]

Farmářský den ve Velké Chyšce

27.11.2019

Dne 21. listopadu pořádal Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. ve spolupráci se Zemědělským družstvem Velká Chyška Farmářský den „Výzkum pro praxi“. Farmářský den zahájil předseda představenstva ZD Velká Chyška Ing. František Papež a ředitel Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i. doc. Ing. Petr Homolka, CSc., Ph.D.  Téma přednášek zaujalo 62 posluchačů z […]

Nabízíme pracovní pozice ošetřovatel/ka hospodářských zvířat a dojič/ka

24.11.2019

Farma Netluky, účelové a experimentální zázemí Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i. se zabývá rostlinnou a živočišnou výrobou, umožňuje i ověřování technologií a aplikací výzkumných poznatků přímo v praxi a jejich demonstraci v rámci aktivit pro pedagogické účely a osvětu chovatelské a poradenské praxe.

Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2019

18.11.2019

V úterý 12. listopadu 2019 se v posluchárně Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně konala vědecká konference s mezinárodní účastí „Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2019“, která byla určena členům České a slovenské bioklimatologické společnosti a všem dalším, kteří se zajímali o vliv prostředí na zvířata. Konferenci pořádala Česká bioklimatologická společnost při ČAV – sekce bioklimatologie […]

Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků

17.11.2019

Dne 28. listopadu 2019 Vás zveme na XV. celostátní seminář s mezinárodní účastí  „Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků“ do „Klubu C“ v areálu České zemědělské univerzity v Praze. Od roku 1991, kdy byl pořádán I. ročník semináře, je zájem účastníků o seminář stále větší. Seminář je pořádán ve dvouletých intervalech, cílem semináře […]

Tradiční seminář doktorandů ve VÚŽV

15.11.2019

Dne 14. listopadu 2019 se ve velké zasedací místnosti Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i. uskutečnil tradiční seminář doktorandů. Doktorandi druhého ročníku studia a výše prezentovali průběh a výsledky svého studia za uplynulý rok, zodpovídali dotazy nejen odborné poroty, ale i publika.

Farmářský den ve Velké Chyšce

14.11.2019

Zveme Vás do Velké Chyšky! Již tradiční Farmářský den VÝZKUM PRO PRAXI pořádáme ve čtvrtek 21. listopadu 2019 v kulturním zařízení obce Velká Chyška u Pacova. Zveme Vás na velmi zajímavou přednášku Ing. Jana Ulricha, ředitele Zemědělského svazu ČR o Společné zemědělské politice po roce 2020, pozvání na Farmářský den přijali uznávaní vědečtí a výzkumní […]

Tradiční seminář doktorandů ve VÚŽV

11.11.2019

Dne 14. listopadu 2019 se ve velké zasedací místnosti Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i. uskuteční tradiční seminář doktorandů. Účelem setkání je informovat o postupu prací a výsledcích dosažených v rámci doktorandského studia. Doktorandi ve svých prezentacích seznámí přítomné nejen s tématem disertační práce, ale především s postupem prací na řešení, plánem na následující […]