Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2019

14.10.2019

Zveme Vás do Brna na vědeckou konferenci s mezinárodní účastí „Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2019“, která je určena členům České a slovenské bioklimatologické společnosti a všem dalším, kteří se zajímají o vliv prostředí na zvířata. Konferenci pořádá Česká bioklimatologická společnost při ČAV – sekce bioklimatologie zvířat, Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně a Výzkumný ústav […]

Výchovně vzdělávací program pro žáky základních škol ŠKOLA NA FARMĚ

13.10.2019

První termín podzimního výchovně vzdělávacího programu Škola na farmě, podporovaného Ministerstvem zemědělství, se uskutečnil již 26. září. Žáci se seznamují s hospodářskými zvířaty, jejich exteriérem, životními projevy a potřebami, se současným chovem, který musí zajistit pohodu a zdraví (welfare) zvířat, s významem mléka pro výživu lidí a nezbytností produkce kvalitního masa.  Do programu je přihlášeno […]

ZAMĚŘENO NA ZVYŠOVÁNÍ ODOLNOSTI VŮČI KLINICKÝM MASTITIDÁM

11.10.2019

Oddělení genetiky a šlechtění hospodářských zvířat dlouhodobě řeší otázky odhadu plemenných hodnot u dojeného skotu. Výsledky tohoto výzkumu jsou přímo využívány při zdokonalování šlechtění skotu v ČR. Závažným tématem poslední doby je šlechtění na zvyšování odolnosti dojnic vůči nemocem jako je klinická mastitida a nemoci paznehtů, které mají významný záporný vliv na efektivitu chovu dojeného skotu. 

Agrolesnický způsob hodpodaření – Radim Kotrba v médiích

8.10.2019

Agrolesnictví je způsob hospodaření na zemědělské nebo lesní půdě, který kombinuje pěstování dřevin s některou formou zemědělské produkce na jednom pozemku, a to buď prostorově, nebo časově. Podmínkou je, že složky agrolesnického systému (dřeviny, plodiny, zvířata případně jiné) jsou pěstovány, resp. chovány s hospodářským a/nebo environmentálním záměrem. Radim Kotrba, rodák z Kutné Hory, který na […]

Mezinárodní workshop „RESEARCH IN PIG BREEDING“

6.10.2019

Již šestnáctý ročník mezinárodního workshopu Research in Pig Breeding se uskuteční ve dnech 24. a 25. října 2019 v příjemném prostředí penzionu Pod Rozhlednou ve Vrbici. Workshop pořádá oddělení chovu prasat v Kostelci nad Orlicí.

Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků

4.10.2019

Dne 28. listopadu 2019 Vás zveme na XV. celostátní seminář s mezinárodní účastí  „Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků“ do „Klubu C“ v areálu České zemědělské univerzity v Praze. Od roku 1991, kdy byl pořádán I. ročník semináře, je zájem účastníků o seminář stále větší. Seminář je pořádán ve dvouletých intervalech, cílem semináře […]

Studentky z Řecka a Kambodži v oddělení genetiky a šlechtění v Uhříněvsi

3.10.2019

Pracoviště molekulární genetiky se zabývá zjišťováním vlivu genetické variability na produkční a funkční vlastnosti hospodářských zvířat a využitím získaných poznatků k dosažení rozumné rovnováhy mezi užitkovostí a zdravím hospodářských zvířat, hledáním možností zefektivnění chovu, šlechtění a zachování genetických zdrojů malých přežvýkavců. Stážisté a praktikanti se učí novým laboratorním metodám, pomáhají při přípravách laboratorních vzorků a […]