Inseminace a vpravování embryí inseminační technikou u prasat

22.1.2019

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., pracoviště chovu prasat v Kostelci nad Orlicí, pořádá ve spolupráci se společností Chovservis a.s. Hradec Králové ve dnech 18. až 20.2.2019 odborný kurz pro odbornou činnost se specializací  “INSEMINACE A VPRAVOVÁNÍ EMBRYÍ INSEMINAČNÍ TECHNIKOU U PRASAT”.

Oponentní projednání výzkumných zpráv ve VÚŽV

15.1.2019

Ve dnech 15. a 16. ledna 2019 se ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněvsi konalo oponentní projednání periodických a závěrečných zpráv za přítomnosti spoluřešitelů, oponentů, spolupracujících firem, organizací a zástupců zemědělských družstev.

Popularizace vědy směrem k veřejnosti

10.1.2019

Hlavní náplní činnosti VÚŽV je základní a aplikovaný výzkum v oblastech genetiky a šlechtění zvířat, reprodukce, výživy, kvality živočišných produktů, etologie, technologií chovů, managementu stád a ekonomiky výroby. 

The Prize of Chairman of the Council for Research, Development and Innovation awarded to Professor Jaroslav Petr

8.1.2019

Prime Minister Andrej Babiš awarded Professor Jaroslav Petr the Prize of Chairman of the Research, Development and Innovation Council (RVVI) for popularizing research, experimental development and innovation to. Professor has won the Prize for his work in biological and agricultural sciences. He has been bringing reproductive biology and genetics, including the cloning issues, closer to […]

International workshop Research in Pig Breeding

8.1.2019

The 15th international workshop Research in Pig Breeding was held in a pleasant environment of the pension Pod Rozhlednou in Vrbice on 18th October, 2018. The workshop was arranged by the Department of Pig Breeding of IAS in Kostelec nad Orlicí.

Silver medal of the CULS for Prof. Luděk Bartoš

8.1.2019

On the occasion of his jubilee, Prof. Ing. Luděk Bartoš, DrSc. was awarded the Silver Medal of the Czech University of Life Sciences Prague. The University’s commemorative medal is awarded by the rector to those who have greatly contributed to the development of the university, promotion of science, education or academic freedom.

IAS at the Researchers´ Night of the National Museum of Agriculture

8.1.2019

The traditional event for the public, the Researchers´ Night, was held at the National Museum of Agriculture in Prague on Friday, 5th October, 2018. The mission of the event is to promote science and technology. The Department of Ethology had prepared a very interesting popularization program “Behavior under a Magnifying Glass or else Being an […]