Inseminace a vpravování embryí inseminační technikou u prasat

22.1.2019

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., pracoviště chovu prasat v Kostelci nad Orlicí, pořádá ve spolupráci se společností Chovservis a.s. Hradec Králové ve dnech 18. až 20.2.2019 odborný kurz pro odbornou činnost se specializací  „INSEMINACE A VPRAVOVÁNÍ EMBRYÍ INSEMINAČNÍ TECHNIKOU U PRASAT“.