Tradice, která zavazuje

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněvsi byl založen v roce 1951 jako jeden z pěti nástupců pražských Výzkumných ústavů zemědělských. V Uhříněvsi bylo ale centrum zemědělského výzkumu již mnohem dříve. Od roku 1920 zde sídlil Školní statek Vysoké školy zemědělské, od roku 1928 Ústav pro zhospodárnění zemědělské práce (součást Masarykovy akademie práce).
Náš chov 1/2019.


Ke stému výročí založení československého státu připravil Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. v Uhříněvsi projekt „100 let chovu zvířat v nové republice a historie výzkumu pro jeho podporu“. Cílem bylo připomenout historii živočišné výroby v samostatné republice a význam výzkumu pro rozvoj této produkce. V rámci projektu uspořádal VÚŽV dne 6. listopadu 2018 slavnostní konferenci na téma „Výzkum chovu hospodářských zvířat v minulosti a dnes“, na které informace o výzkumném ústavu prezentoval jeho ředitel doc. Ing. Petr Homolka, CSc., Ph.D. a vedoucí jednotlivých oddělení.


Více se dočtete v Našem chovu č. 1/2019.

 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality