Termosvět zvířat v Malé galerii Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. v Brně

Dne 18. února 2019 byla v Malé galerii Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. v Brně – Medlánkách zahájena výstava Termosvět zvířat autorů Ivany Knížkové a Petra Kunce.  Výstavu termoobrázků si můžete prohlédnout do 31. března 2019.


Výstava byla slavnostně zahájena za přítomnosti Mgr. Jiřího Kohoutka, Ph.D., pověřeného řízením Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. a dalších pracovníků ústavu a hostů.  Poděkování patří MgA. Bc. Sylvě Tománkové za realizaci této výstavy.


POZVÁNKA

VÚŽV v.v.i. > Aktuality