Zlepšování zdraví a životní pohody prasat

25.2.2019

Asociace soukromého zemědělství ČR a Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. Vás zvou na seminář „Zlepšování zdraví a životní pohody prasat“, který se uskuteční 12. března 2019  v zasedací místnosti VÚŽV v Praze Uhříněvsi.