Odborné kurzy pro odbornou činnost se specializací inseminace a vpravování embryí inseminační technikou u prasat

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., pracoviště chovu prasat v Kostelci nad Orlicí, pořádal ve spolupráci se společností Chovservis a.s. Hradec Králové ve dnech 18. až 20.2.2019 tři odborné kurzy pro odbornou činnost se specializací inseminace a vpravování embryí inseminační technikou u prasat, stupeň I.- inseminace prasat.


Kurzy, které byly uspořádány ve spolupráci s firmou Chovservis a.s., probíhaly jako dvoudenní a třídenní, v závislosti na vzdělání uchazečů. Uchazeči byli v rámci teoretické výuky seznámeni s problematikou reprodukce prasat, výživy prasat, zootechniky, přípravy inseminačních dávek a platnou legislativou. Při praktické výuce se uchazeči věnovali práci v laboratoři reprodukce a absolvovali praxi ve stáji. Kurz byl ukončen odbornou zkouškou, kterou úspěšně absolvovalo všech 25 přihlášených zájemců.

 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality