Zlepšování zdraví a životní pohody prasat

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. a Asociace soukromého zemědělství ČR  uspořádal dne 12. března 2019 v Uhříněvsi odborný seminář na téma “ Zlepšování zdraví a životní pohody prasat“ za přítomnosti soukromých chovatelů a vědeckých pracovníků.


Přednášející:

RNDr. Gudrun Illmann, CSc. – Ustájení prasnic po porodu, Ing. Miroslav Rozkot, CSc. – Trendy v chovu prasat, doc. MVDr. Pavel Novák, CSc.- Biosecurity v chovech prasat, Ing. Jaroslava Bělková, Ph.D. – Zdraví a pohoda prasat z pohledu výživy, Ing. Eva Václavková, Ph.D. – Přeštické černostrakaté prase – produkční a reprodukční užitkovost.

 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality