Zasedání Rady genetických zdrojů zvířat v Uhříněvsi

Dne 7. března 2019 se ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v. v. i. v Uhříněvsi uskutečnilo řádné zasedání Rady genetických zdrojů zvířat.  Rada genetických zdrojů zvířat (RGZ) je odborným poradním orgánem VÚŽV, který je pověřen realizací Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů zvířat.


RGZ na zasedání projednala činnosti Národního programu v roce 2018, Výroční zprávu Národního programu za uplynulý kalendářní rok a současně plán aktivit v roce 2019.

Jednání se zúčastnili zástupci Ministerstva zemědělství a garanti jednotlivých plemen zvířat, kteří ve svých prezentacích seznamovali přítomné s výsledky činnosti. Prezentace jsou dostupné na http://genetickezdroje.cz/publikace/.

 

 

 

 

 

 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality