Býk plemene českého strakatého skotu prvním odchovaným pokračovatelem linie LOM v rámci Národního programu genetických zdrojů po dvaceti letech

Býk číslo CZ 00071084034, narozený 10. 3. 2018 v ZD Opařany po otci LM 319, uznaný jako genetický zdroj českého strakatého skotu, byl dne 19. 3. 2019 ohodnocen v základním výběru v odchovně plemenných býků Reprogen a. s. výslednou třídou G+ a vybrán pro inseminaci. Jedná se o prvního odchovaného pokračovatele linie LOM v rámci Národního programu genetických zdrojů zvířat po dvaceti letech.


Tohoto úspěchu bylo dosaženo ve spolupráci s Ing. Martinem Hoškem, Ph.D., akademickým pracovníkem, odborným asistentem Ústavu chovu a šlechtění zvířat (AF) Mendelovy univerzity v Brně a  Ing. Janem Málkem, zootechnikem Agrodružstva  Lhota pod Libčany.

 

 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality