Vliv kvality objemných krmiv na produkční ukazatele u skotu

1.4.2019

Zveme Vás 11. až 12. dubna 2019 do Hotelu Skalský Dvůr na odborný seminář „Vliv kvality objemných krmiv na produkční ukazatele u skotu“. Seminář je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství ČR při České technologické platformě pro zemědělství, ve spolupráci s VŠOH Brno s.r.o., EURO BAGGING s.r.o, NutriVet s.r.o. a LINAGRI s.r.o.

VÚŽV vydává Ročenku za rok 2018

1.4.2019

V těchto dnech vydává Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. v Uhříněvsi  publikaci, Ročenku VÚŽV za rok 2018. Tato publikace obsahuje přehledné informace o událostech a aktivitách VÚŽV směrovaných především k veřejnosti, o činnosti a zaměření pracovních týmů, aktuálních výsledcích o hospodaření na účelovém hospodářství v Netlukách, včetně informací o dalších a ostatních činnostech VÚŽV.

Studenti benešovské zemědělské školy na Příběhu vědy v Uhříněvsi

1.4.2019

Do výchovně vzdělávacího programu „Příběh vědy – mladý výzkumník“ s podtitulem „Výzkumem ke kvalitě potravin“  se 22. března 2019 zapojili studenti třetích ročníků Vyšší odborné školy a Střední zemědělské školy v Benešově, studijního oboru „veterinářství“ a „přírodovědné lyceum“.