Studenti benešovské zemědělské školy na Příběhu vědy v Uhříněvsi

Do výchovně vzdělávacího programu „Příběh vědy – mladý výzkumník“ s podtitulem „Výzkumem ke kvalitě potravin“  se 22. března 2019 zapojili studenti třetích ročníků Vyšší odborné školy a Střední zemědělské školy v Benešově, studijního oboru „veterinářství“ a „přírodovědné lyceum“.

Tento projekt Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i. v Uhříněvsi je určený především studentům středních škol.  Je to vlastně pokus o vyhledávání nové generace výzkumníků – vědců v oboru živočišné produkce.


Studenti si vyzkoušeli práci s pipetami, přípravu polymerázové řetězové reakce a elektroforetické dělení fragmentů nukleových kyselin, s možnostmi ovlivnění kvality potravin krmnou dávkou, stanovením a hodnocením nutriční hodnoty tradičních a netradičních krmiv pro přežvýkavce, seznámili se se senzorickou analýzou, tedy vědeckou disciplínou, která se využívá k měření, analyzování a interpretaci vlastností potravin a látek působících na lidské smysly, osvojili si základní přístupy při hodnocení a vyzkoušeli si posuzování živočišných produktů prostřednictvím různých metod.

 

 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality