KOMBINOVANÝ PORODNÍ KOTEC PRO RODÍCÍ A KOJÍCÍ PRASNICE

Ustájení kojících prasnic se stává citlivým tématem ve vztahu k welfare prasat. V oblasti celého chovu prasat je právě tato kategorie dnes jedním z nejdiskutovanějších témat. V současnosti používané fixační klece představují pro chovatele nejefektivnější způsob odchovu selat, ale z hlediska pohody prasnic mají řadu nedostatků.

Porodní kotec WELLUP byl vyvinut v reakci na narůstající společenskou poptávku po vyšší úrovni welfare hospodářských zvířat. Jedná se o netradiční technologii kombinovaného ustájení rodících a kojících prasnic, v níž se snoubí využití klecové fixace prasnice trvající pouze několik dní s volným ustájením po zbytek laktace. Ve srovnání s konvenční technologií bývají alternativní systémy kotcového ustájení rodících a kojících prasnic zatíženy výrazně nižší efektivitou produkce při vyšších investičních i provozních nákladech. Kotec WELLUP byl navržen tak, aby jeho použití v praxi co nejvíce minimalizovalo zmíněné negativní dopady. Cílem této metodiky je dát chovatelům technický popis porodního kotce WELLUP a současně jim poskytnout návod jak tento kotec používat jako bezpečnou alternativu ke konvenčním porodním kotcům s klecovou fixací prasnic trvající až do odstavu selat.

VÚŽV v.v.i. > Věda populárně