Přijďte s námi oslavit Den Země a 25 let Toulcova dvora!

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. se stal součástí oslav 25. let Toulcova Dvora! Na jednom z patnácti stanovišť  budeme prezentovat výchovně vzdělávací aktivitu Škola na farmě,  s programem „Příběh krávy Žofky“ aneb …když ji dobře nakrmíš, dobře i podojíš….Přijďte si vyzkoušet jak se ručně dojí, rozpoznat plemena skotu, poskládat puzzle, nebo se dozvědět, že „nakrmit krávu je vlastně věda“.


Proč se VÚŽV věnuje aktivitám pro děti?

Ve školních osnovách základních škol informace o chovu hospodářských zvířat často úplně chybí. Je jen na osvícenosti učitele, zda se děti v tomto směru něco dozví. Vyrůstá generace lidí  zaměřená na počítačové technologie, která má o procesu produkce potravin značně zkreslené představy. A právě proto se Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., v Praze Uhříněvsi vydal cestou realizace výchovně vzdělávacích a popularizačních projektů na účelovém hospodářství – farmě v Netlukách.  Farma vedle experimentálního zázemí umožňuje i ověřování navržených technologií a opatření přímo v praxi a jejich demonstraci v rámci aktivit pro pedagogické účely  a osvětu chovatelské a poradenské praxe.


více také na https://www.facebook.com/toulcuvdvur.cz/ a http://www.toulcuvdvur.cz

 

 

VÚŽV v.v.i. > Pozvánky na akce