Vliv kvality objemných krmiv na produkční ukazatele u skotu

Za podpory Ministerstva zemědělství ČR při České technologické platformě pro zemědělství se uskutečnil dne 11. dubna 2019 v hotelu Skalský dvůr u Bystřice nad Perštejnem seminář s názvem „Vliv kvality objemných krmiv na produkční ukazatele u skotu“. Semináře, který uspořádal VÚŽV Praha Uhříněves ve spolupráci s VŠOH Brno s.r.o.,  EURO BAGGING s.r.o, NutriVet s.r.o. a LINAGRI s.r.o. se účastnilo více než 50 odborníků, převážně ze zemědělské praxe.

Jak již název semináře napovídá, hlavním tématem přednášek byly informace ohledně kvality objemných krmiv.  Ing. Radko Loučka, CSc. z VÚŽV prezentoval výsledky výzkumu v příspěvku  „Využití nových poznatků ve výživě pro precizní krmení dojnic“. Dalším tématem prezentací byl vliv kvality objemných krmiv na kvalitu mléka, vliv konzervačních přípravků na fermentační proces, skladování krmiv ve vacích a využití živin z objemných krmiv v závislosti na složení TMR. Během semináře i po jeho skončení se rozvinula bohatá diskuze.

VÚŽV v.v.i. > Aktuality