Studenti třetího ročníku Masarykovy střední školy chemické v Uhříněvsi

Výchovně vzdělávacího programu „Příběh vědy – mladý výzkumník“ s podtitulem „Výzkumem ke kvalitě potravin“ se 12. dubna 2019 zúčastnili studenti třetího ročníku Masarykovy střední školy chemické z Prahy.

Studenti si vyzkoušeli práci s pipetami, přípravu polymerázové řetězové reakce a elektroforetické dělení fragmentů nukleových kyselin, s možnostmi ovlivnění kvality potravin krmnou dávkou, stanovením a hodnocením nutriční hodnoty tradičních a netradičních krmiv pro přežvýkavce, seznámili se se senzorickou analýzou, tedy vědeckou disciplínou, která se využívá k měření, analyzování a interpretaci vlastností potravin a látek působících na lidské smysly, osvojili si základní přístupy při hodnocení a vyzkoušeli si posuzování živočišných produktů prostřednictvím různých metod.

VÚŽV v.v.i. > Aktuality