ŠKOLA NA FARMĚ

Od roku 2016 realizuje Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. na účelovém hospodářství, farmě v Netlukách, výchovně vzdělávací program Škola na farmě. Tento projekt je podporován Ministerstvem zemědělství. Ve čtvrtek 16. května 2019 skončil jarní cyklus již čtvrtého ročníku Školy na farmě. Připraveného programu se zúčastnilo 452 žáků z patnácti základních škol Prahy a středočeského kraje.

 


Projekt ŠKOLA NA FARMĚ je určen žákům prvního a druhého stupně základních škol, a to každotýdenně v jarním a podzimním cyklu. Žáci se seznamují s chovem všech kategorií plemen skotu na farmě – holštýnské, české strakaté (telata, mladý skot, dojnice, býci ve výkrmu), s významem chovu plemen skotu a prasat zařazených do Národního programu, která chováme na farmě, včetně výroby a významu mléka pro výživu lidí a nezbytností produkce kvalitního masa, mají možnost blízkého kontaktu se zvířaty. Žáci mají možnost vidět každodenní provoz na farmě a seznámit se se zemědělskou technikou, poznají například krmný vůz nebo automatický přihrnovač krmiva.


 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality