VÝVOJ A PERSPEKTIVY VÝROBY MLÉKA VE SVĚTĚ

Na roční světové produkci mléka (kolem 864 mil. tun) se podílí přibližně 83 % mléko kravské, 13 % buvolí, 2 % kozí, 1 % ovčí a 1 % ostatní druhy zvířat. Při značné variabilitě mezi světovými regiony a státy dosahuje průměrná spotřeba mléka na každého obyvatele naší planety kolem 113 kg mléka, což potvrzuje, že mléko a mléčné výrobky jsou významnou součástí jídelníčku. Vzhledem k rychlému růstu obyvatelstva především v méně rozvinutých regionech, stabilní, popř. snižující se výměře zemědělské půdy, klimatickým změnám, zvětšování rozdílů mezi nejbohatšími a nejchudšími státy, neklidné situací v mnoha oblastech a hrozbě další hospodářské krize je stávajícímu stavu a perspektivám výroby mléka věnována ve světovém měřítku zvýšená pozornost.

Cílem příspěvku je poukázat na rozdíly v hlavních ukazatelích produkce kravského mléka na výrobu v jednotlivých světadílech a v Evropské unii a na odhadované trendy vývoje v nastávajícím období. Česká republika se podílí na produkci mléka v Evropské unii přibližně 2 % a necelými 0,4 % na výrobě mléka ve světě. Vzhledem k významu chovu dojených krav pro českou živočišnou výrobu i celý agrární sektor lze dlouhodobou prognózu vývoje sektoru mléka ve světě považovat za relativně příznivou. Z výsledků mimo jiné vyplynulo, že přes výrazný nárůst počtu obyvatel lze v příštích deseti až dvaceti letech ve světě očekávat zvýšení produkce mléka o 20 až 35 %.

Článek vyšel v časopise Náš chov č. 2/2019.

 

 

 

  • Kvapilík, J., Syrůček, J. 2019. Vývoj a perspektivy výroby mléka ve světě. Náš chov, roč. 79, č. 2, str. 90-94.

       

  

VÚŽV v.v.i. > Věda populárně