Prvky precizního zemědělství v chovu hospodářských zvířat

Zveme Vás do Uhříněvsi na odborný seminář „Prvky precizního zemědělství v chovu hospodářských zvířat“. Seminář pořádáme dne 12. srpna 2019 ve spolupráci s Českou technologickou platformou pro zemědělství.  Přivítáme i zahraničního hosta prof. Chuncheng Xu, s přednáškou „Precizní farmaření v Čínské lidové republice“.

PROGRAM

Prezence v 9:30, zahájení v 10:00, ukončení cca v 14:00

Loučka a V. Jambor: Precizním farmařením k lepším výsledkům ve výživě
Info o stavu výzkumu precizního farmaření v ČR, speciálně o výsledcích měření sušiny a dalších ukazatelů výživné hodnoty u čerstvé píce i siláží pomocí spektrometrických přístrojů NIRs a dalších senzorů, které dávají podrobnější přehled o stavu porostu či zásobách krmiv v ČR. Nové metody hodnocení konzervovaných krmiv.

Kroulík: Metody precizního zemědělství v pícninářství a krmivářství
Prezentace Centra precizního zemědělství při ČZU Praha.

Chuncheng Xu: Precizní farmaření v Čínské lidové republice
Výzkum a vývoj nákladově efektivních technologií, které umožní využití a uchovávání nových bílkovinných krmiv a směsných krmných dávek pro krmení hospodářských zvířat, založených na technologii přesného chovu dobytka (PLF). Zaměřují se hlavně na přípravu a ovlivnění kvašení trav, potravinářských a zemědělských vedlejších produktů, pracují s bakteriemi mléčného kvašení a kvasinkami pro zlepšení kvality fermentace a další hodnoty, a to mikrobiálními látkami a bioaktivními látkami. Použili také houby bílé hniloby (white rot fungi), které rozkládají strukturu ligninu a zlepšují využití vedlejších produktů pro krmení přežvýkavců.

Štůrala: Selský rozum v souladu s teoriemi o výživě skotu
Praktické dopady efektivního využití živin bílkovinných krmiv a správného pochopení principů výživy skotu. Přenesení znalostí o výživě do praxe.

Jančík: Zvýšení kvality kukuřičné řezanky pomocí technologie zpracování
Porovnání technologií klasických a nových, seznámení s výsledky měření struktury krmiv a bilančních pokusů na stravitelnost živin.

Loučka: Seznámení s výsledky některých dalších pokusů VÚŽV
Info o výsledcích pokusů s různými konzervačními silážními přípravky, aplikace různých bolusů do bachoru, testování vybraných přípravků v doplňkových krmných směsích pro dojnice, měření pH bachoru a dalších souvisejících ukazatelů pro snížení rizika acidózy.

Jambor: Selekce kukuřičných hybridů pro české podmínky
Výsledky srovnávacích pokusů. Principy hodnocení.

POZVÁNKA

PŘIHLÁŠKA

 

VÚŽV v.v.i. > Pozvánky na akce