Česká červinka v Uhříněvsi

České červinky jsou původním plemenem chovaným v českých zemích a na Moravě již po staletí. Plemeno české červinky vzniklo ze skotu keltského asi 400 l př. n. l.  Snahy o záchranu červinek započaly již před první světovou válkou, kdy bylo malé stádo umístěno na školní statek v Uhříněvsi.


Po druhé světové válce se podobné snahy ö záchranu červinek setkaly s nepochopením. Přesto v 70. letech existovala ještě tři stáda s počtem cca 350 krav (St. statek Hajnice, St. statek Benešov a Netvořice). V roce 1987 se ujala regenerace červinky Vysoká škola zemědělská Praha nákupem 16 ks na svůj školní statek v Lánech, později i Jihočeská univerzita České Budějovice. V roce 2007 byl ve VÚŽV zahájen projekt „Regenerace plemene česká červinka pomocí embryotransferu“ s cílem zastavit růst koeficientu příbuzenské plemenitby. Na základě rozhodnutí Rady genetických zdrojů bylo na účelovém hospodářství VÚŽV Uhříněves a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích použito 56 embryí odebraných od zakladatelek a uložených v genobance od roku 1997, z embryotransferu se narodilo 6 jaloviček a 10 býčků. Narozené jalovice se jako nositelky významného podílu původních L genů staly základem konzervačního nukleu udržovaného ve VÚŽV Uhříněves, který slouží jako zdroj pro produkci nových embryí k doplňování do genobanky a produkci nových plemenných býků.


Děti, které navštívily popularizační naučnou stezku „Věda na polích a ve stájích – Příběh potravin“ v pražských Netlukách, se s tímto plemenem, chovaným v Čechách a na Moravě po staletí, blíže seznámily.

Již 9. ročník naučné stezky pořádal Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. ve spolupráci se společností Selgen a.s. a ČZU v Praze ve dnech 7. a 8. června v Netlukách.

Z pověření Ministerstva zemědělství Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. zastupuje Českou republiku v Evropském sdružení pro živočišnou výrobu (EAAP) a spolupracuje s OSN-FAO v programu využití a ochrany genetických zdrojů hospodářských zvířat.

Více na :

https://www.naschov.cz/ceska-cervinka-v-uhrinevsi/

 

 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality