Prvky precizního zemědělství v chovu hospodářských zvířat

Precizní zemědělství rozhodně není pro naše farmáře novým pojmem. V dnešní době jde již o celkem běžně využívané postupy, zejména v oblasti pěstování plodin a také při práci zemědělské techniky. Uplatnění těchto metod v chovech hospodářskch zvířat je sice teprve „v plenkách“, ovšem je oprávněný předpoklad, že se bude rozvíjet závratnou rychlostí. A právě tomuto tématu se věnoval seminář, který 12. srpna 2019 uspořádal za podpory Ministerstva zemědělství při České technologické platformě pro zemědělství Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.  v Praze Uhříněvsi.


Cílem semináře bylo seznámit účastníky s aktuální problematikou precizního zemědělství v chovu hospodářských zvířat a s tím, jak k této problematice přistupují v Číně.

Přednášky:

R. Loučka: Precizním farmařením k lepším výsledkům ve výživě

M. Kroulík: Metody precizního zemědělství v pícninářství a krmivářství.

Chuncheng Xu: Precizní farmaření v Čínské lidové republice.

L. Štůral: Selský rozum v souladu s teoriemi o výživě skotu.

F. Jančík: Zvýšení kvality kukuřičné řezanky pomocí technologie zpracování.

R. Loučka: Seznámení s výsledky některých dalších pokusů VÚŽV.

V. Jambor: Selekce kukuřičných hybridů pro české podmínky.


 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality