Úspěšná prezentace VÚŽV na agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích

4.9.2019

Ve dnech 22. až 27. srpna 2019  se Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.  aktivně prezentoval na agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích ve společném stánku resortních výzkumných ústavů Ministerstva zemědělství v pavilonu T1. V expozici, kde VÚŽV formou letáků a posterů prezentoval nejen praktické výsledky výzkumu, ale i způsob popularizace výzkumu, se uskutečnilo několik pracovních jednání […]

Výstava Genetické zdroje: Klíč k zemědělské rozmanitosti

4.9.2019

Zveme Vás na panelovou výstavu o rostlinách, zvířatech a mikroorganismech na střešní terasu Národního zemědělského muzea v Praze. Výstava od 10. září až do 31. října stručně představuje téma zemědělské rozmanitosti, jejího významu pro lidstvo i způsoby, jak se genetické zdroje rostlin, živočichů a mikroorganismů uchovávají pro budoucí generace. Výstavu připravilo Ministerstvo zemědělství společně s […]