Úspěšná prezentace VÚŽV na agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích

Ve dnech 22. až 27. srpna 2019  se Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.  aktivně prezentoval na agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích ve společném stánku resortních výzkumných ústavů Ministerstva zemědělství v pavilonu T1. V expozici, kde VÚŽV formou letáků a posterů prezentoval nejen praktické výsledky výzkumu, ale i způsob popularizace výzkumu, se uskutečnilo několik pracovních jednání se zástupci univerzit, odběrateli, ale také spolupracujícími firmami a společnostmi.

 

Na odborné, ale i laické dotazy návštěvníků živitelky trpělivě odpovídali Ing. E. Václavková, Ph.D., Ing. S. Frydrychová, Ph.D., Ing. Y. Tyrolová, Ing. A. Svitáková, Ing. J. Syrůček, Ph.D. a Ing. J. Knížek s administrativní podporou I. Bečkové a D. Němcové. Velký zájem ze strany veřejnosti byl o způsobu a formě poradenství ve VÚŽV.

Ve čtvrtek 22. srpna 2019 byla v rámci výstavy Země živitelka předána ocenění mimořádných výsledků výzkumu a experimentálního vývoje za rok 2019.

Cenu ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky získala – 3. místo Ing. Michaela Brzáková za vědecký článek „Genetické parametry pro dlouhověkost jako prostředek ke zlepšení profitability chovu masného skotu“. 1. místo získala Ing. Zuzana Hroncová, Ph.D., zaměstnankyně  ČZU a rovněž VÚŽV, za článek „Variabilita mikrobioty trávicího traktu včely medonosné v souvislosti s vývojovým stádiem, věkem včely a geografickou polohou úlu“.

V Ceně ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje získal „Uznání“ Ing. Jindřich Kvapilík, DrSc. za certifikovanou metodiku „Kalkulace ekonomických ukazatelů výkrmu býků“.

Gratulujeme.

VÚŽV v.v.i. > Aktuality