Ceny ministra zemědělství

9.9.2019

Ve čtvrtek 22. srpna 2019 byla v rámci výstavy Země živitelka předána ocenění mimořádných výsledků výzkumu a experimentálního vývoje za rok 2019  Ing. Zuzaně Hroncové, Ph.D., Ing. Michaele Brzákové a Ing. Jindřichu Kvapilíkovi, DrSc. z Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i. v Uhříněvsi.