18. Mezinárodní symposium Konzervace objemných krmiv

Ve dnech 13. až 16. srpna 2019 se uskutečnilo již tradiční Mezinárodní symposium  Konzervace objemných krmiv. 18 ročník sympozia se konal v krásném areálu Vysokého učení technického v Brně. Hlavním pořadatelem sympozia byla společnost NutriVet, s.r.o., jedním z mnoha spolupořadatelů byl Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.  Sympózia se zúčastnilo 180 zemědělských odborníků z 18 zemí.

 


Nechyběli ani profesoři z USA, Japonska a Číny.  Jednání probíhalo ve čtyřech sekcích, zaznělo 33 přednášek, vyvěšeno bylo 35 posterů.

Ve středu odpoledne byla do programu zařazena návštěva provozu firmy Bonagro Šlapanice, kde proběhl workshop.   Účastníci sympozia se seznámili s chodem farmy i s některými prvky precizního zemědělství. Byla předvedena i práce několika dronů a křídla jako nosičů senzorů, snímajících kvalitu rostlin a půdy.

Sympozium se koná jednou za 4 roky.


 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality