Slavnostní setkání jubilantů a seniorů v Uhříněvsi

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. pořádá každým rokem slavnostní setkání zaměstanců, jubilantů, bývalých zaměstnanců a seniorů.  V letošním roce se setkání uskutečnilo 12. září ve velké zasedací místnosti a na nádvoří VÚŽV. Jubilantům předal ředitel peněžní odměny a dárkové balíčky. Nejstarším bývalým zaměstnancem byl pan Vladimír Malý (95 let) a pan Ing. Ludvík Domanský (90 let).

VÚŽV v.v.i. > Aktuality