1. místo za posterovou prezentaci na XIX. Mezinárodním kongresu ISAH

Ing. Gabriela Malá, Ph.D. získala 1. místo za nejlepší vědeckou práci prezentovanou formou posteru na XIX. Mezinárodním kongresu ISAH „Animal Hygiene as a Fundament of One Health and Welfare improving biosecurity, environment and food quality“ který se konal ve dnech 8. až 12. září 2019 ve Wroclawi.

Název vědecké práce „THE EFFECT OF HOUSING SYSTEM ON BEHAVIOUR OF DAIRY CALVES“ , kolektiv autorů Malá, G., Novák, P., Jiroutová, P., Knížek, J.,  Procházka, D., Slavíková, M.

Gratulujeme.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality