Český strakatý skot na 21. ročníku výstavy plemenného skotu

12. září 2019 se konal již 21. ročník výstavy plemenného skotu ‚Memoriál Františka Švadleny‘ a současně VII. národní výstava českého strakatého skotu.  Pořadatelem bylo Zemědělské družstvo Opařany, které je zároveň největším chovatelem českého strakatého skotu, zařazeného do programu ochrany genetických zdrojů. Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. je garantem a koordinátorem programu ochrany genetických zdrojů hospodářských zvířat.


Do Národního programu je jako genetický zdroj evidována vymezená část populace českého strakatého skotu , která má za cíl uchovat in vivo populaci původních linií.

Účelové hospodářství v Netlukách zajišťuje projekty v rámci Národního programu konzervace a využití genetických zdrojů zvířat. Po dohodě s Ministerstvem zemědělství byl na účelovém hospodářství Netluky vytvořen konzervační nukleus českého strakatého skotu (ČESTR), skupina těchto zvířat je využívána k získávání embryí pro kryokonzervaci v genobance, k zajištění pokračování chovu in-situ v přirozeném prostředí a k produkci samčího plemenného materiálu pro individuální chovatele zapojené v Národním programu.

Český strakatý skot


 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality