Cena “SRF-Reproduction Prize” 2019 za vědecký článek

Vědecký článek autorů Nevoral, J., Kolínko, J., Moravec, J., Žalmanová, T., Hošková, K., Prokešová, Š., Klein, P. Ghaibour, K., Hošek, P., Štiavnická, M., Řimnáčová, H., Tonar, Z., Petr, J. a Králíčková, M. „Long-term exposure to very low doses of bisphenol S affects female reproduction“, publikovaný v časopisu Reproduction (IF 3,125, Q1),  získal cenu “SRF-Reproduction Prize” za rok 2019.


Ročně je v časopise Reproduction publikováno kolem 170 studií předních odborníků z oboru reprodukce z celého světa a cena je udělena jediné studii.

Cena SRF-Reproduction Prize bude předávána v roce 2020 na mezinárodním kongresu „Fertility 2020“ v Edinburgu.

Blahopřejeme Tereze Žalmanové a Jaroslavu Petrovi za kvalitní výzkum, který je svou kvalitou konkurenceschopný se světem.


 

NEVORAL, Jan, KOLÍNKO, Yaroslav, MORAVEC, Jiří, ŽALMANOVÁ, Tereza, HOŠKOVÁ, Kristýna, PROKEŠOVÁ, Šárka, KLEIN, Pavel, GHAIBOUR, Kamar, HOŠEK, Petr, ŠTIAVNICKÁ, Miriama, ŘIMNÁČOVÁ, Hedvika, TONAR, Zbyněk, PETR, Jaroslav a KRÁLÍČKOVÁ, Milena. Long-term exposure to very low doses of bisphenol S affects female reproduction. Reproduction, 2018, 156, 47-57. ISSN 1470-1626.

 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality