Výstava Genetické zdroje: Klíč k zemědělské rozmanitosti

Od 10. září až do 31. října mají návštěvníci Národního zemědělského muzea v Praze možnost zhlédnout výstavu Genetické zdroje: Klíč k zemědělské rozmanitosti. Výstavu připravilo Ministerstvo zemědělství společně s koordinátory Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů − Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v. v. i.,  který spravuje genetické zdroje rostlin a mikroorganismů, Výzkumným ústavem živočišné výroby, v. v. i. (genetické zdroje zvířat) a dalšími partnery Národního programu.

Výstava stručně představuje téma zemědělské rozmanitosti, jejího významu pro lidstvo i způsoby, jak se genetické zdroje rostlin, živočichů a mikroorganismů uchovávají pro budoucí generace.

 


Ve středu 11. září se uskutečnila ve foyer 3. patra Národního zemědělského muzea vernisáž výstavy za přítomnosti zástupců a garantů genetických zdrojů, Ministerstva zemědělství, všech resortních organizací, spolupracujících společností, chovatelů a dalších hostů.


 

Výstava

VÚŽV v.v.i. > Pozvánky na akce