Studentky z Řecka a Kambodži v oddělení genetiky a šlechtění v Uhříněvsi

3.10.2019

Pracoviště molekulární genetiky se zabývá zjišťováním vlivu genetické variability na produkční a funkční vlastnosti hospodářských zvířat a využitím získaných poznatků k dosažení rozumné rovnováhy mezi užitkovostí a zdravím hospodářských zvířat, hledáním možností zefektivnění chovu, šlechtění a zachování genetických zdrojů malých přežvýkavců. Stážisté a praktikanti se učí novým laboratorním metodám, pomáhají při přípravách laboratorních vzorků a […]