Studentky z Řecka a Kambodži v oddělení genetiky a šlechtění v Uhříněvsi

Pracoviště molekulární genetiky se zabývá zjišťováním vlivu genetické variability na produkční a funkční vlastnosti hospodářských zvířat a využitím získaných poznatků k dosažení rozumné rovnováhy mezi užitkovostí a zdravím hospodářských zvířat, hledáním možností zefektivnění chovu, šlechtění a zachování genetických zdrojů malých přežvýkavců. Stážisté a praktikanti se učí novým laboratorním metodám, pomáhají při přípravách laboratorních vzorků a stanovování DNA.

 


Stážistka Evangellia Papazoglou, studentka Agricultural University of Athens, se na pracoviště molekulární genetiky přišla naučit nové metody statistických výpočtů, zpracování a vyhodnocování dat, ale také laboratorní metody z oblasti molekulární genetiky. Její milý a vstřícný přístup spolu s velkým zájmem učit se nové věci vytvořil brzy z „pouhé“ stážistky plně schopného člena oddělení a obrovskou pomoc pro naše oddělení molekulární genetiky.

Darya Roslyakova, původem z Kazachstánu, v současné době žijící v Kambodži a studující 3.rokem denní studium České zemědělské univerzity v Praze,  se učila metody izolace DNA z ovčí krve a přípravu vzorků pro izolaci DNA ze svaloviny.


Oběma stážistkám za celý tým molekulární genetiky děkujeme!

VÚŽV v.v.i. > Aktuality