Pamětní medaile Agronomické fakulty Mendelovy univerzity pro Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.

Ve čtvrtek 26.9. převzal ředitel Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i. doc. Petr Homolka, CSc., Ph.D. na slavnostním zasedání Vědecké rady Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pamětní medaili za dlouholetou spolupráci na poli výzkumu a vzdělávání.


V rámci stoletých oslav založení univerzity a fakulty předal děkan doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. pamětní medaile významným institucím a akademikům.  Vyjádřil jim tak poděkování za dlouholetou spolupráci ve výzkumu a vzdělávání a za přínos pro rozvoj vědy a vzdělávání a šíření dobrého jména fakulty. Tohoto významného ceremoniálu se kromě Vědecké rady fakulty zúčastnili nejvyšší zástupci vedení Mendelovy univerzity a jednotlivých fakult, jakožto i zástupci mnoha českých i slovenských Vysokých škol, představitelé význačných vědeckých institucí a další vážení hosté z řad akademické obce.


 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality