Agrolesnický způsob hodpodaření – Radim Kotrba v médiích

Agrolesnictví je způsob hospodaření na zemědělské nebo lesní půdě, který kombinuje pěstování dřevin s některou formou zemědělské produkce na jednom pozemku, a to buď prostorově, nebo časově. Podmínkou je, že složky agrolesnického systému (dřeviny, plodiny, zvířata případně jiné) jsou pěstovány, resp. chovány s hospodářským a/nebo environmentálním záměrem.


Radim Kotrba, rodák z Kutné Hory, který na dohled od tohoto královského města záhumenkaří na dvou hektarech, na nichž si ověřuje v praxi chov jelenovitých i platnost zásad agrolesnického způsobu hospodaření, zejména silvopastorálních systémů. Pracuje ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v. v. i. v oddělení etologie, kde se zabývá jelenovitými. Působí také na České zemědělské fakultě na Fakultě tropického zemědělství jako vyučující. Je prezidentem Asociace farmových chovů jelenovitých ČR a členem Předsednictva Asociace soukromého zemědělství ČR.

  • Maso jím skoro denně, většinou z vlastních zdrojů, bez zvířat bychom to na planetě nezvládli.
  • Problém je v systému farmaření, velké chemizaci a industrializaci zemědělství, míní Radim Kotrba z Výzkumného ústavu živočišné výroby.
  • O zvýšení DPH u masa uvažují v Německu a ve skandinávských zemích.
  • Doplatí na to i ekozemědělci, kteří se už dnes chovají zodpovědně, státy mají dostatek jiných cest, jak tohle řešit, říká Kotrba.

 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality