Včela kraňská na národní výstavě Náš chov v Lysé nad Labem

24.10.2019

Ve dnech  3. až 6. října měli návštěvníci Národní výstavy hospodářských zvířat Náš chov v Lysé nad Labem možnost navštívit společnou expozici Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. a Výzkumného ústavu včelařského. V expozici se návštěvníci seznámili nejen s informacemi o chovu včel, jejich významu pro zemědělství, ale především o včele kraňské, genetického zdroje zvířat.