Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2019

V úterý 12. listopadu 2019 se v posluchárně Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně konala vědecká konference s mezinárodní účastí „Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2019“, která byla určena členům České a slovenské bioklimatologické společnosti a všem dalším, kteří se zajímali o vliv prostředí na zvířata. Konferenci pořádala Česká bioklimatologická společnost při ČAV – sekce bioklimatologie zvířat, Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně a Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a brněnskou pobočkou Čs. biologické společnosti.

VÚŽV v.v.i. > Aktuality