Farmářský den ve Velké Chyšce

Dne 21. listopadu pořádal Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. ve spolupráci se Zemědělským družstvem Velká Chyška Farmářský den „Výzkum pro praxi“. Farmářský den zahájil předseda představenstva ZD Velká Chyška Ing. František Papež a ředitel Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i. doc. Ing. Petr Homolka, CSc., Ph.D.  Téma přednášek zaujalo 62 posluchačů z řad nejen chovatelů, projektantů, poradců, ale i zástupců zemědělských firem a společností poskytujících služby zemědělcům a chovatelům.


Téma přednášek

Společná zemědělská politika po roce 2020
   Ing. Jan Ulrich, ředitel, Zemědělský svaz ČR

Podmínky dosažení zisku v produkci hovězího masa
   Ing. Jan Syrůček, Ph.D.,  VÚŽV Praha Uhříněves

Nové technologické postupy při výrobě
konzervované píce
   Ing. Václav Jambor, CSc., NutriVet, s. r. o.

I tele má své dny aneb více nemusí vždy znamenat lépe
   doc. MVDr. Pavel Novák, DrSc., VÚŽV Praha Uhříněves

Skupinové ustájení telat není bez rizika
   Ing. Gabriela Malá, Ph.D., VÚŽV Praha Uhříněves

Zkušenosti s odchovem telat v chovatelsky vyspělých státech, plno otázek i odpovědí….
   doc. Ing. Oldřich Doležal, DrSc.


 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality