Králíči seminář

Již 15. seminář „Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků“ se uskutečnil dne 28. 11. 2019 v klubu „C“ areálu České zemědělské unierzity v Praze . O seminář byl velký zájem nejen z řad chovatelů, výrobců krmných směsí, poradců, ale i pedagogů a studentů. Seminář navštívilo 130 lidí. V úvodu semináře vystoupil jako host prezident Agrární komory Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc., který účastníky semináře seznámil se současným stavem českého zemědělství a jeho směřováním po roce 2020.


Následovaly bloky přednášek, které se týkaly praktických zkušeností významných chovatelů ve faremních chovech králíků, nových informací spojených se stavem národních plemen králíků v genetických zdrojích, charakteristikou vybraných plemen králíků, zdravotní problematikou v chovech králíků, produkcí a kvalitou králičího masa a dalšími aspekty výživy, mikrobiologie a genetiky králíků. Na semináři tradičně vystupují také slovenští chovatelé či vědečtí pracovníci.

VÚŽV v.v.i. > Aktuality