Omezení spotřeby antibiotik v živočišné výrobě

Výživou zvířat, resp. omezením spotřeby antibiotik v živočišné výrobě, se zabývá profesorka Eva Skřivanová z Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i. Působí také již šestým rokem na České zemědělské univerzitě v Praze, pracuje na společných projektech, s kolegy publikuje společné články. Výzkumná činnost se tak prolíná, především v problematice studia látek s antibakteriálními účinky, s cílem jejich využití ve výživě zvířat.

 


Celý rozhovor s prof. Evou Skřivanovou redaktorky Jany Kašparové ve Zpravodaji České zemědělské univerzity č. 4/2019 a na webových stránkách :

https://www.czu.cz/cs/r-7210-o-czu/r-7701-pr-a-media/r-8557-casopis-ziva-univerzita


 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality