Nová publikace PRACOVNÍ TÝMY VÚŽV

14.8.2020

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. v těchto dnech vydává novou publikaci, brožuru o VÚŽV. V publikaci najdete informace nejen o výzkumu v jednotlivých pracovních týmech, výčet nejdůležitějších vybraných publikací, ale také bohatou fotodokumentaci.

PŘEŠTÍK NA PASTVĚ

11.8.2020

Na dovolenkových cestách po jižní Evropě můžeme narazit na prasata pobíhající ve výbězích či dokonce volně v krajině. V našich podmínkách dnes nevídané! Většinou se jedná o původní nezušlechtěná plemena, jejichž chov je udržován v rámci speciálních národních programů zaměřených na jejich uchování. Extenzivní chov je odpovídající konstituci těchto plemen. Tato zvířata dokáží využít skromnější zdroje potravy, jsou […]

Mezinárodní workshop Research in Pig Breeding

6.8.2020

Zveme Vás na již sedmnáctý ročník mezinárodního workshopu Research in Pig Breeding, který se uskuteční ve dnech 15. a 16. října 2020 v příjemném prostředí penzionu Pod Rozhlednou ve Vrbici. Workshop pořádá oddělení chovu prasat v Kostelci nad Orlicí.

Výstava Genetické zdroje: Klíč k zemědělské rozmanitosti

3.8.2020

Od 1. července do 31. srpna 2020 mají návštěvníci Národního zemědělského muzea Kačina možnost zhlédnout výstavu Genetické zdroje: Klíč k zemědělské rozmanitosti. Jednadvacet informačních panelů je věnováno problematice uchovávání genetických zdrojů v zemědělství.  Výstavu připravilo Ministerstvo zemědělství společně s koordinátory Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů − Výzkumným ústavem rostlinné […]

Zveme Vás do Národního zemědělského muzea na panelovou výstavu Agrolesnictví

29.7.2020

Výstava představuje agrolesnické systémy v různých formách a z různých pohledů. Seznamuje návštěvníka jak s historií, tak s produkčními i mimoprodukčními přínosy agrolesnictví včetně adaptace na změnu klimatu, ochrany biodiverzity i zlepšení vodního režimu v krajině. Součástí prezentace jsou praktické ukázky z Česka a Evropy i výsledky sociologického šetření, co si o agrolesnictví myslí sami […]

Ročenka chovu skotu v České republice v roce 2019

14.7.2020

V těchto dnech vydává Českomoravská společnost chovatelů, a.s. „Ročenku 2019 – Chov skotu v České republice“. Publikace přináší ucelený přehled o hlavních výsledcích a ukazatelích v chovu skotu v roce 2019. Na jejím zpracování se podílel Ing. Jan Syrůček, Ph.D. z Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněvsi.

Smutná zpráva

8.7.2020

S velkým zármutkem jsme přijali smutnou zprávu, že nás ve svých devádesáti letech opustil bývalý spolupracovník, významný odborník na genetiku a šlechtění, spoluzakladatel oddělení genetiky, ředitel Výzkumného ústavu živočišné výroby v Praze Uhříněvsi, prof. Ing. Václav Jakubec, DrSc.