VÚŽV v Národním zemědělském muzeu

Národní zemědělské muzeum připravilo v sobotu 25. ledna pro návštěvníky tradiční zimní akci Letenské prase aneb Zabijačka v muzeu a Letenský masopust. O původních plemenech prasat, zachráněném přeštíkovi či o tom, jak vypadal chov prasat dříve a dnes, se návštěvníci dozvěděli z informačních panelů, které pro návštěvníky připravil Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. v Uhříněvsi.


Přeštické černostrakaté prase neboli přeštík je původním českým plemenem, odvozeným z místních krajových rázů, které vznikly v západních Čechách v oblasti Přešticka, Klatovska a Domažlicka. Jeho typickým plemenným znakem je klopené ucho a černobílé zbarvení.

V současné době se toto plemeno nepoužívá v intenzivním komerčním výkrmu, neboť je oproti moderním typům prasat málo konkurenceschopné. Přeštické prase je představitelem tzv. selského prasete – jedná se o kombinovaný užitkový maso-sádelný typ s vyšší vrstvou hřbetního tuku. Maso z přeštických prasat se však vyznačuje vynikajícími senzorickými vlastnostmi, pro které je vyhledávanou gurmánskou pochoutkou.

Část populace přeštického prasete se udržuje formou čistokrevné plemenitby jako genový zdroj, který je zahrnut do Národního programu uchování a využití genetických zdrojů hospodářských zvířat. Pro budoucí šlechtitelskou práci jsou cenné jeho předpoklady pro vyšší odolnost, přizpůsobivost, dobré mateřské vlastnosti a nenáročnost. S přeštickým prasetem se lze setkat v menších užitkových chovech, kde se využívá i pro křížení podle požadavků odběratelů na kvalitu masa. (zdroj: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.)

 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality