Semináře, konference, workshopy a výstavy v roce 2020

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. pro vás připravuje v roce 2020 semináře, konference a workshopy nejen pro chovatele, ale i pro studenty či pracovníky zemědělských firem, veletrhy a výstavy pro širokou veřejnost a popularizační a výchovně vzdělávací akce pro žáky a studenty.

 

PLÁN AKTIVIT V ROCE 2020 


Dále připravujeme:

–  kurzy pro klasifikátory JUT skotu,
– 
tradiční bonitaci nukleového chovu přeštického černostrakatého prasete v Kostelci nad Orlicí,
– 
účast vědeckých a výzkumných pracovníků na seminářích a konferencích pořádaných Českou technologickou platformou pro zemědělství a dalšími organizacemi,
– 
na vyžádání a po vzájemné dohodě přednášky jak pro chovatele, tak i pro studenty či pracovníky zemědělských firem,
– 
studentské praxe a cvičení z odborných předmětů,
– 
exkurze na farmě,
– 
odborné kurzy pro přepravce zvířat.


 

 

 

VÚŽV v.v.i. > Pozvánky na akce