Seminář ve VÚŽV Generace za generací: šlechtění v našich chovech

V souvislosti s aktuální situací a nařízením Bezpečnostní rady státu přesouváme seminář „Generace za generací: šlechtění v našich chovech“,  pořádaný u příležitosti 90. narozenin prof. Václava Jakubce, DrSc. na nejbližší možný termín.
O náhradním termínu Vás budeme včas informovat.


 

Profesor Václav Jakubec po studiích na střední hospodářské škole v Plzni a vysoké škole zemědělské v Brně nastoupil do Výzkumného ústavu hospodaření v horských a podhorských oblastech v Jedlové v Orlických horách. Po roce 1960 přešel do VÚŽV Uhříněves, kde byl spoluzakladatelem oddělení genetiky, zabýval se hybridizací hospodářských zvířat a uplatněním teoretických poznatků v zemědělském provozu. Vyučoval genetiku a šlechtění zvířat na zemědělských vysokých školách, především v Brně, Praze, ale také v Stuttgartu – Hohenheim. Vychoval jak v České republice, tak v zahraničí, významné následovníky, kteří zastávají důležitá postavení ve šlechtění zvířat..

Profesor Václav Jakubec byl vedoucím oddělení genetiky a v letech 1991 až 1992 ředitelem VÚŽV. Napsal řadu význmaných knih, které se staly základními učebnicemi genetiky, například: „Odhad plemenné hodnoty hospodářských zvířat“, „Selekce-Inbríding-Hybridizace“.

Potkáváme se sním i nadále v Uhříněvsi.

Pozvánka změna termínu

VÚŽV v.v.i. > Pozvánky na akce