Nejen ve stáji aneb o životě hospodářských zvířat

V pondělí 2. března 2020 byla zahájena v Knihovně Antonína Švehly v Praze 2 zemědělská výstava na téma chov hospodářských zvířat, pořádaná Zemědělským svazem České republiky v rámci projektu Zemědělství žije! Výstava je obohacena o informace o původních nezušlechtěných plemenech zvířat, zařazených do Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů zvířat. Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. je podle zákona MZE garantem a koordinátorem programu ochrany genetických zdrojů hospodářských zvířat.


Cílem výstavy je přiblížit život hospodářských zvířat veřejnosti, nejen studentům a dětem ukázat proč je důležité zachovat zemědělskou výrobu, ale také odbourat mýty o zemědělství.

Výstavu doplňují nejen ukázky plemen hospodářských zvířat, ale i model farmy pro skot, krmiva či ušní známky.

Výstava je podpořena Ministerstvem zemědělství, ale i chovatelskými svazy a Českomoravskou společností chovatelů.

V Knihovna Antonína Švehly můžete vidět i několik zajímavostí z historického knižního fondu právě s tématikou chov hospodářských zvířat.


 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality