Vzdělávací publikace Agrární komory České republiky

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. se v roce 2019 spolupodílel na tvorbě několika vzdělávacích publikací, které  pro zemědělce vydala Agrární komora České republiky v rámci dotační politiky Ministerstva zemědělství. Na tvorbě titulů se podílel kolektiv autorů Ing. Soni Frydrychové, Ing. Emila Krupy, Ing. Radko Loučky, Ing. Evy Václavkové a Ing. Ludmily Zavadilové.


Ing. Emil Krupa, Ph.D., Ing. Zuzana Krupová, Ph.D.
Praktické postupy šlechtění prasat v národním šlechtitelském programu CZEPIG. Průvodce pro chovatele.
ISBN: 978-80-88351-08-5

Ing. Radko Loučka, CSc., Ing. Filip Jančík, Ph.D., Ing. Yvona Tyrolová
Zajištění krmivové základny s ohledem na možné klimatické změny
ISBN: 978-80-88351-05-4

Ing. Radko Loučka, CSc., Ing. Petra Kubelková, Ph.D., Ing. Alena Výborná
Jak omezit ztráty u siláží
ISBN: 978-80-88351-06-1

Ing. Miroslav Rozkot, CSc., Ing. Soňa Frydrychová, Ph.D.
Alternativní chov prasat v podmínkách moderního zemědělství
ISBN: 978-80-88351-10-8

Ing. Eva Václavková, Ph.D., Ing. Jaroslava Bělková, Ph.D.
Přeštické černostrakaté prase – tradice a perspektivy
ISBN: 978-80-88351-09-2

Ing. Ludmila Zavadilová, CSc., Ing. Eva Kašná, Ph.D., Ing. Zuzana Krupová, Ph.D.
Průvodce šlechtěním dojeného skotu proti nemocem, rady pro chovatele
ISBN: 978-80-88351-07-8


Vzdělávací publikace AK ČR

 

 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality