Profesor Václav Jakubec se dožívá významného životního výročí

Devadesáti let se v těchto dnech dožívá prof. Ing. Václav Jakubec, DrSc., bývalý ředitel Výzkumného ústavu živočišné výroby v Uhříněvsi a vedoucí oddělení genetiky a šlechtění.  Gratulujeme!


Profesor Václav Jakubec po studiích na střední hospodářské škole v Plzni a vysoké škole zemědělské v Brně nastoupil do Výzkumného ústavu hospodaření v horských a podhorských oblastech v Jedlové v Orlických horách. Po roce 1960 přešel do VÚŽV Uhříněves, kde byl spoluzakladatelem oddělení genetiky, zabýval se hybridizací hospodářských zvířat a uplatněním teoretických poznatků v zemědělském provozu. Vyučoval genetiku a šlechtění zvířat na zemědělských vysokých školách, především v Brně, Praze, ale také v Stuttgartu – Hohenheim. Vychoval jak v České republice, tak v zahraničí, významné následovníky, kteří zastávají důležitá postavení ve šlechtění zvířat..

Profesor Václav Jakubec byl vedoucím oddělení genetiky a v letech 1991 až 1992 ředitelem VÚŽV. Napsal řadu význmaných knih, které se staly základními učebnicemi genetiky, například: „Odhad plemenné hodnoty hospodářských zvířat“, „Selekce-Inbríding-Hybridizace“.

K 90. narozeninám srdečně gratulujeme a do dalších let přejeme vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.


 

 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality